TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/picmidi

Rólam elég annyi, hogy 16 éves vagyok, barna hajú, zö ldes barna szem?. Testalkatom átlagos, ám amire büszke vagyok: nemi szervem méretei: 20/5  

Történetem másik f?szerepl?je a hú gom: 14 éves, de 16- nak simán kinéz. Vállig ér? sz?ké sbarna haja van, kerek, marokba ill? mellei, gyönyör?, formás lábai, és istenn?i segge.  

Történt egy este, hogy szüleim szính zba mentek, így é n maradtam otthon meg a húgom.
- Ne maradjatok fent sokáig, jó? - ké rte Anya, megsimogatva a hajamat.
- Hát persze. Legkés?bb 11-re á gyban leszek. ? Hozzá teszem, err?l mer?ben más volt a véleményem. Ez olyan 8 óra kör l volt.  

Kb. kilenc fele járhat az id?. Húgom szobájának az ajtaja ott van a konyhaajtó mellett. Kajás voltam, így kimentem a konyhába. Húgom - egyébként Andrea a neve - ajtaja fel?l igencsak fura hangokat hallottam. Megálltam, hallgató ztam. Ütemes nyögések, lihegések hallatszottak bentr?l. "Nocsak, - gondoltam - Hugi masztizik? Ezt meg kell néznem!" Lenyomtam a kilincset, és felrá ntottam az ajtót. Húgom egy szál semmiben feküdt az gyon, és vadul simogatta kopaszra borotvált nuniját. Amikor meglátott, z ld szeme elkerekedett. Azonnal magára rá ntotta a takarót, é s abbahagyta, amit csinált.
- Nocsak, nocsak! Az én kis húgom ilyenekkel múlatja az idejét? - vigyorogtam kajánul.
- Jajj, Gábor! Ké rlek, ne mond el any éknak, hogy mit lá ttál!
- Ugyan már Andi! Ú gy ismersz? - ké rdeztem felhá borodottan, majd elvigyorodtam, és r kacsintottam. - Egyébként meg... Én is szoktam ilyeneket csinálni.
-Komolyan? - nézett rám.
- Persze. S?t...Már azt is tudom, ma este kire fogom...khkhmm...  

Elpirult, de aztán együtt nevettünk. Miután abbahagytuk, feszült csend állt közénk. Aztán megszólalt:
- Egyébként...Kire szoktad?
- Hááát...ez vá ltozó...van úgy, hogy elképzelek egy sz?két, de általá ban csak Carmen Elektrára.
- Aha...S?r?n?
- Viszonylag. Nem s?r?bben, mint m sok. És Te? Te kire szoktá l...masztizni? - ké rdeztem én.
- Hát...muszáj?
- Én is elmondtam! - tettem a sért?dö ttet.
- Hát jó...Eddig k tszer rá d...egyszer Apá ra...Amúgy egy tök letes pasira gondolok közben... Teljesen bennem akadt a szusz. Andrea rám szokott masztizni? Wow!
- Ne már! Rám?
- Aha... - játékos fény gy lt a szemében. - De sosem tudom elk pzelni, mekkora lehet.
- És - nyeltem egy nagyot - mekkorának képzeled?
- Hát úgy... 17-18 cm.
- 20! 5 cm az átmé r?je.
- Jézusom... Komolyan? - Most az n szememben villant játékos fény.
- Most ugyan nincs t?zkész állapotban, de... ha folytatod amit az el?bb, megmutathatom...  

Úgy tett, mintha gondolkodna, aztán rábólintott.
- De ha valami huncutságban törö d a fejedet...
- Ugyan már, Hugi!
- Oké! Akkor csak az a kikötésem, hogy te is pucéran csináld, és egé szen addig, amíg el nem élvezel. - Most rajtam volt a látszólagos gondolkodás sora, aztán rábó lintottam.
- Jó. Kezd el. - Lerúgta magáról a takarót, széttá rta lábait, de nem nyúlt a pinájához. Simogatta a melleit, combját, hasát, mindenét, de oda nem nyúlt. Engedte, hogy mohó tekintetem kopasz pinájára meredjen. Aztán éreztem, hogy a farkam megrá ndul a gatyámban, é s elkezd merevedni. Levettem el?bb a pó lómat, aztán a nadrágomat...Végü l ott álltam húgom el?tt egy szál semmiben. Andrea szeme mereven a falloszomra tapadt. Aztán lenyúlt a pinusához, és elkezdte magát simogatni. Aztán középs? ujj nak a hegyét bedugta az ajkai kö zé, és elkezdte magát ujjazni. Ez eszméletlenül ingerl?en hatott rá m. Egyre gyorsabban vertem a nemiszervem, és szinte hú gommal egyszerre é lveztünk el.  

Lihegve térdre roskadtam. Farkam szinte azonnal fél merev á llapotba csökkent. Húgom lihegve odajö tt hozzám.
- Ez hatalmas.
- Aha... - alig tudtam beszé lni az átélt é lvezett?l. - Ami azonban ekkor következett, arra nem is számítottam.
- Ne gondolj rosszra, Gábor, de... megfoghatom?
- Akár ki is verheted... ? Rám nézett ké rd?en.
- Nyugi, csak vicc volt... - Erre elmosolyodott. Megfogta a falloszomat, és megszorította. Felnyögtem. Felnézett rám.
- Élvezed? - ké rdezte.
- Aha...
- Pedig csak fogom.
- Sajnos... - azzal rá vigyorogtam.  

Ismét meglepett a csaj. Er?teljes mozdulatokkal elkezdte gyúrni, verni a faszomat.
- Te...tudod, mit csinálsz?
- Persze - mosolygott rám. - Te is ezt csiná ltad!
- Az más...
- Meg akarom fogni merev állapotban.
- Aha...akkor rajta... - Keményre gyúrta a farkam, aminek a v gén ott volt egy kis ondócsöpp az el?z? élvezet emlé keként.
- Nézd csak. Ezen van valami - mondta Andrea.
- Aha...úgy hívjá k, sperma...
- Nem mondod - mosolygott rám gú nyosan. Aztán közelhajolt a makkomhoz, és bekapta azt! S?t!  

El?bb csak a makkomat kezdte el szopogatni, szí vogatni, aztán egyre lejjebb haladt, ameddig csak lefé rt neki. Jobb keze a faszom t vét markolta, ballal pedig a heré imet masszírozta. Annyira meglep?dtem azon, hogy a saját húgom szop le, hogy nem tudtam ellenkezni. Nem gondoltam sem a vérfert?zésre, sem másra...Csak arra, hogy ez rohadtul jó ! Jobb kezem rá tettem a buksijára, és rányomtam a fej t a makkomra. Ütemes fejmozgá ssal szopta, szívta a makkom, és én é reztem, hogy jön a kéj!
- Hajolj el! - nyö gtem. Mivel tele volt a sz ja, nem válaszolt, de továbbra is szopott. Én pedig teleé lveztem a száját. Eszméletlenül sok jött, nem is fért mind a szájába, a szája sarkán kibuggyant egy kicsi, és lecsorgott az á llára, onnan a mell re. Megtörölte a száj t, aztán felné zett rám.
- Viszonzást ké rek!  

Hanyatt feküdt, szé ttárta a lábait. Soha nem voltam még n?vel - mégis, azonnal tudtam, hogy kell, mint kell csin lni az ilyet. Valami ?si ösztön lehetett, azt hiszem. Betérdeltem a lába közé, végigciró gattam a testét, de csak úgy gyorsan, mert a lényegre akartam térni. Csókolgattam a melleit, közben bal kézzel a pinusát masszíroztam. Aztán minden á tmenet nélkül lementem a számmal a lyukához. Elkezdtem nyalni. A saját húgomat! Számba vettem a csiklóját, nyaltam a pináját, közben, amikor a nyelvem elfáradt, bedobtam az ujjaim is a közö sbe. Elvégre mi a szex? Lego. Összerakjuk, amink van! q:) Hatalmasat lvezet, én pedig vidáman nyeltem a punci levét. Aztán eszembe jutott, hogy amikor hokizok, milyen pó zra szoktam.
- Várj egy picit - szóltam Andreának, miután elmúltak az utórezgések. Átmentem a szobá mba, és a dugi helyemr?l el?vettem a kotont. Aztán visszamentem a szobába.
- Térdelj fel az á gyra, kérlek. ? Rám nézett, megl tta a kezemben a gumit.
- Nem lesz ebb?l baj? - kérdezte.
- Nem valószín?.  

Megkönnyebbülten elmosolyodott, bár rzésem szerint nem volt a legmegnyugtat bb a szövegem. Feltérdelt az á gyra, de úgy, hogy csak a fels?teste volt fent rajta. Feneke csábítóan meredt felém, szé ttárta lábait, feltárva ágyéka duzzadt, sötéten h vogató látványá t. Nemi szervem, bár ma már két élvezé st és átélt, azonnal merevedni kezdett. Ebbe én is besegí tettem azzal, hogy meghúzogattam kicsit a fitymámat. Nem sok telt bele, é s már állt is. Mögé térdeltem, é s hallottam, hogy tü relmetlenül szuszog. Felhúztam a gumit, megigazgattam, aztá n megfogtam a farkamat, és ó vatosan bevezettem h gom testébe. Isteni volt! Andrea felnyögött. Megfogtam a combjai els? részét, és egyetlen, hatá rozott döféssel tö vig benyomtam neki. Hangosan felsikoltott. Ahogy elkezdtem mozogni benne, folyamatosan nyögö tt, majd megszó lalt:
- Gábor, ez kúúú- úúú-úúúrva jó -óh-óhhh...  

Valami ilyesmit mondott. Én csak azért nem nevettem el magamat, mert arra kellett koncentrálnom, nehogy túl hamar el lvezzek. Andrea folyamatosan nyögött, és a vé gén én is beszá lltam a nyögésekbe, éreztem, hogy jön a kéj. Ráhajoltam a nyaká ra, oda lihegtem, kö zben csókolgattam a hátát, és a melleit fogdostam. Egyetlen, hatalmas, gyönyör? élvezé sben tört ránk a k j.  

Még percekig érezt k az utórezgé seket...


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com