TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/m4m4sue

adab Masuk dan Keluar Tandas  

1. Tandas adalah tempat kotor, tidak digalakkan tinggal lama di dalamnya kecuali sekadar untuk keperluan membuang air, disunatkan meletakkan sesuatu untuk menutup kepala ketika masuk tandas. Dimulakan dengan membaca doa pelindung yang bermaksud:-
"Hai Tuhan, sesungguhnya aku minta perlindungan dengan Engkau dari syaitan jantan dan betina".  

2. Kemudian melangkah masuk dengan kaki kiri.  

3. Apabila telah selesai membuang air hendaklah keluar segera dengan melangkah kaki kanan, kemudian membaca doa kesyukuran kepada Allah yang bermaksud:
"Puji-pujian bagi Allah yang telah menghilangkan daripadaku kesakitan dan menyihatkan aku".  

4. Apabila telah selesai membersihkan najis hendaklah membaca doa bagi membersihkan kotoran zahir dan batin yang bermaksud:-
"Hai Tuhan bersihkan hatiku dari nifak dan jagalah kemaluanku daripada zina".  


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com