TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/filip2

1. Bahagihang ulit ng Salitang-Ugat  

Inuulit ang isang pantig ng salitang- ugat. Ang pantig na inuulit ay maaaring ang una o ang huling pantig ng salita.  

Halimbawa:
Aliw- iw Lalaki
Babai Bulaklak
Bubuli dadangkal  

Ang bahagihang inulit na salita ay nagpapakita ng ugali, hawig, at palawak ng kahulugan ng salita.  

Maaaring gamitin ang palabuuang ito sa pagsasalin ng mga tawag na nagbabadya ng palagian ugali o gawi.  

Halimbawa:
parasite = sasandig (s.u. sandig)
scavenger = sasaid (s.u. said)  

Mahuhugot ang salitang ugat upang magdala sa buong kahulugan ng inulit na salita, bilang salitang-ugat sa pagsasalin ng iba pang salitang kaugnay ang kahulugan.  

Halimbawa:  

Pistil = Kabaihan, sa halip na Kababaihan (Womanhood)
Stamen = Kalakihan, sa halip na Kalalakihan (Manhood)  

2. Buuang-ulit ng Salitang-Ugat  

May aapating pantig na salitang binubuo sa pamamgitan ng pag- uulit ng buong salitang-ugat.  

Halimbawa:
Paruparo Hunahuna
Alaala Sabisabi
Guniguni Ukab- ukab  

Ang pag-uulit ng salitang-ugat ay nagpapakita ng tindi, hawig, at dami ng kahulugan ng salitang-ugat.  

Maaaring hugutin ang salitang- ugat upang taglayin ang isang pinakitid ngunit higit na tiyak ng kahulugan.  

Halimbawa:
Guniguni - Imagination
Guni - Imaginary
Gunimbilang - Imaginary number
Guningguhit - Imaginary line
Huna- huna = Guess
Huna - Theory


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com