TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/filip2

Kahalagahan ng Pagsasaling-wika  

Hindi maitatatwang malaki ang papel na ginampanan ng pagsasaling-wika sa paglaganap ni Kristiyanismo sa ating bansa. Nang dumating ang mga Kastila dito, sinikap nilang pag- aralan ang mga wika sa Pilipinas upang maisalin nila sa wikang nauunawaan ng mga katutubo ang mga doktrina ng Kristiyanismo, nang sa gayon ay mapalaganap ang kanilang pananampalataya.  

Malaki rin ang tungkuling ginampanan ng pagsasaling-wika sa pagtatamo ng kalayaan ng ating bansa. Ang mga propagandista na palibhasa'y aral sa wikang Kastila ay nagsisulat sa wikang Kastila kaya't ang kanilang mga akda ay kinakailangang isalin sa mga katutubong-wika sa Pilipinas upang lumagaganap ang kanilang mga prinsipyo at kaisipan.  

Maging noong panahon ng Hapon ay ginamit din ang pagsasaling-wika sapagkat ang malaman at makabuluhang mga dokumento ng Hukbalahap ay nakasulat sa Ingles.  

Inaliw ng mga dulang salin mula sa mga bantog na dula ng daigdig ang mga Pilipino noong panahon ng digmaan. Nagamit nang panahon ng digman ang pagsasalin upang bakahin ang pangamba na naghahari sa mamamayan.  

Ngayon, tayo ay nahaharap sa panibagong pakikibaka. Ang pakikibaka sa larangan ng agham at teknolohiya.  

Kung nais nating sumulong ang ating ekonomiya ay kinakailangan ding sumulong ang ating wika, agham at teknolohiya. Kinakailangang maging mabilis ang pagtuturo ng mga kaalaman na nauukol dito. Matutugunan natin ito kung maisasalin sa wikang madaling nauunawaang ng mga Filipino ang mga aklat, pamplet, papel pananaliksik, artikulo, at iba pang babasahin na nauukol sa agham at teknolohiya.


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com